Nekustamie īpašumi

SIA ”BAIBIŅA” iznomā telpas tai piederošajā industriālās ražošanas ēkā, kas atrodas Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās zonas teritorijā, ļoti izdevīgā vietā – blakus pilsētas centrālajai ielai un 900 m attālumā no šoseju Rīga – Maskava un Daugavpils – Sanktpēterburga krustojuma. SIA ”BAIBIŅA” nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,6 ha platībā, ražošanas ēkas (tās kopējā platība 12593 kvm), kurā dažādās vietās izvietoti trīs administratīvi – saimnieciskie bloki divos stāvos ar aptuveno platību 800 kvm katrs (tajos iespējams ierīkot gan birojus, gan garderobes, gan sanitāri- saimnieciskās telpas u.tml.). Ēka (izmērs 156 m* 72 m ) ir būvēta no dzelzsbetona konstrukcijām ar nesošo kolonnu tīklu 12 m*24 m; griestu vidējais augstums ir 10,5 m, augstums līdz sijām – 7,2 m.

SIA ”BAIBIŅA” veic iznomāto telpu, kā arī ar to saistīto uzņēmumu biroju un tirdzniecības ēku uzturēšanu un apsaimniekošanu, nodrošina tai pieguļošo zemju teritoriju pārvaldīšanu.

SIA ”BAIBIŅA”  piedāvā telpas Rēzeknē

Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesa organizēšana:

  • Telpu nomniekiem tiek nodrošināta pilnvērtīga komunālo pakalpojumu saņemšana;
  • Regulāri tiek apsekoti nekustamie īpašumi, ēku komunikācijas, savlaicīgi tiek organizēta bojājumu novēršana;
  • Tiek veikta nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšana, uzkopšana, labiekārtošana un remonts.