Projekti

Uzņēmums SIA ”BAIBIŅA” ir noslēdzis 15. novembra 2017. gada līgumu Nr. SKV-L-2017/565  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.